Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych i ma zastosowanie do strony internetowej nanowe.com.pl do danych przekazywanych i pozyskiwanych drogą elektroniczną, drogą telefoniczną bądź osobiście w siedzibie Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest JMK Nieruchomości sp. z o.o. NIP: 7123371045 ul. Obrońców Pokoju 2a/ lok. 114, 20-030 Lublin.
 3. Zawartość strony internetowej Administratora stanowi własność danych i jest prawnie chroniona.
 4. W celu korzystania ze Sklepu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do internetu. Dostęp do Sklepu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Administrator oświadcza, że strona internetowa jest wolna od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

Cel zbierania danych

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  a) realizacji i obsługi zamówień Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  b) statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, czyli zgody i prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  c) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną, w tym również newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  d) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody,
  e) udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  f) rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
  g) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.
 3. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych są związane z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a) dane przetwarzane na podstawie umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń;

b) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

c) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji na temat produktów i usług Administratora, w przypadku jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora.

5. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie danych lub odbywa się na podstawie zgody),

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

6. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu nanowe.com.pl i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez JMK Nieruchomości sp. z o.o., co może w istotny sposób na Państwa wpływać poprzez umożliwienie zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do: korzystania ze Sklepu, odpowiedzi na Państwa zapytanie, realizacji umowy, wysłanie zamówionej przez Państwa informacji marketingowej, handlowej.

8. Na potrzeby realizacji zamówienia Klienta zbierane są następujące dane osobowe:

a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

b. adres miejsca wydania Towaru – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia, informowaniu o aktualnych promocjach wysyłaniu newslettera, doręczenia Towarów w postaci elektronicznej;

d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy lub wybrania takiej możliwości komunikacji związanej z działaniami marketingowymi lub handlowymi

9. Na potrzeby wysyłania informacji handlowej pocztą elektroniczną oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego zbierane są następujące dane osobowe: e-mail i numer telefonu.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Wiek 

aby skorzystać z usług oferowanych Serwis musisz mieć ukończone 16 lat.

 

Cookies

Cookies to małe pliki umożliwiające zapisywanie i odczytywanie informacji bezpośrednio w urządzeniu, na którym odwiedzasz strony internetowe (np. komputer, smartfon, smart TV). Informacje zarejestrowane w plikach cookies są przez nas używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego Serwisu do twoich indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci twojego urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. 

 

Plugin Facebooka

Serwis zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebooka. Plugin ten bezpośrednio połączy cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP.

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę, będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, serwis zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących polityki prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeżeli nie życzysz sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące twoich wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z twojego konta na Facebooku.

 

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Serwis urzywa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.

Na wniosek operatora Serwisu, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. W takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez pliki cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2.  Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych, aplikacji, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

 

Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności oraz odnoszące się do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres e-mail: biuro@nanowe.com.pl

 

Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.