fbpx
biuro-nieruchomości-dzialka-budowlana-wielorodzinna-srodmiescie

Szukasz działki budowlanej w zabudowie wielorodzinnej lub usługowej? Jest to idealna propozycja właśnie dla Ciebie.

Na sprzedaż działka budowlana wielorodzinna o numerze 16/3 w Lublinie w dzielnicy Śródmieście przy al. Solidarności. Działka w pierwszym pasie zabudowy. Nieruchomość jest w kształcie prostokąta, o powierzchni 1047 mkw. Dojechać do działki wprost z publicznej drogi asfaltowej. Szerokość działki wzdłuż drogi to 19 metrów, a długość – 56 metrów.

Cena: 1 750 000,00 PLN

Opis nieruchomości

Szukasz działki budowlanej w zabudowie wielorodzinnej lub usługowej? Jest to idealna propozycja właśnie dla Ciebie.

ENGLISH BELOW

WYMIARY DZIAŁKI

Na sprzedaż działka budowlana wielorodzinna o numerze 16/3 w Lublinie w dzielnicy Śródmieście przy al. Solidarności. Działka w pierwszym pasie zabudowy. Nieruchomość jest w kształcie prostokąta, o powierzchni 1047 mkw. Dojechać do działki wprost z publicznej drogi asfaltowej. Szerokość działki wzdłuż drogi to 19 metrów, a długość – 56 metrów.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Na tym terenie nie obowiązuje plan zagospodarowania. Działka ma wydane warunki zabudowy na myjnię samochodową oraz na zabudowę mieszkaniową.

WARUNKI ZABUDOWY pod zabudowę mieszkaniową, najważniejsze zapisy:

1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z częścią usługową do 30% powierzchni (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym)
2. wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 43,7%
3. udział powierzchni biologicznie czynnej min. 25%
4. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – max do wysokości budynku hotelowego na działce sąsiadującej
5. dopuszcza się lokalizację usług na parterze budynku o charakterze nieuciążliwym, tj. biuro, administracja, finanse, ochrona zdrowia, oświata, kultura, gastronomia, drobny handel, usługi fryzjersko – kosmetyczne
6. obsługa komunikacyjna terenu inwestycji od Alei Solidarności poprzez pas drogi serwisowej działka nr 16/7.
7. w granicach lokalizacji inwestycji należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości niezbędnej do obsługi funkcji: 1 mp / 1 lokal mieszkalny, 1 mp / 25 m2 powierzchni użytkowej usług

Obecnie nieruchomość nie jest zabudowana, dzięki czemu ma niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne.

Działka jest ogrodzona.

INFRASTRUKTURA

W pobliżu dostępna pełna infrastruktura – aktualnie działka sąsiaduje z Hotelem Ibis. Przez działkę jest poprowadzona kanalizacja, prąd i gaz są dostępne w drodze.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

OPIEKUN OFERTY

Joanna Kubiak

tel.: 571282162

e-mail: jkubiak@nanowe.com.pl

Zapraszam również do odwiedzenia naszego oddziału w Lublinie przy ulicy Obrońców Pokoju 2a/114.

* Ze względów bezpieczeństwa prezentacja wiąże się z podaniem podania swoich danych: imię, nazwisko oraz PESEL, a także podpisu na karcie odbioru adresu.

* Do ceny nieruchomości należy doliczyć 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, koszt taksy notarialnej oraz koszt obsługi transakcji przez biuro nieruchomości.

ENGLISH VERSION

Are you looking for a construction plot in multi-family or service buildings? This is an ideal proposition just for you.

PLOT DIMENSIONS

For sale construction plot No. 16/3 in Lublin in the Śródmieście district at al. Solidarity. The plot in the first strip of buildings. The property is in the shape of a rectangle, with an area of 1047 sq m. Go to the plot directly from the public asphalt road. The plot is 19 meters wide and 56 meters long.

DEVELOPMENT PLAN

There is no development plan in this area, we are in the process of obtaining building conditions for multi-family housing. The plot has been issued development conditions for a car wash. Currently, the property is not built-up, thanks to which it has almost unlimited arrangement options. The plot is fenced.

INFRASTRUCTURE

Full infrastructure available nearby – the plot is currently adjacent to the Ibis Hotel. A sewage system runs through the plot, electricity and gas are available on the road.

Joanna Kubiak

tel.: 571282162

e-mail: jkubiak@nanowe.com.pl

* For security reasons, the presentation involves providing your data: name, surname and PESEL, as well as a signature on the address collection card.

* The property price does not include 2% tax on civil law transactions, the cost of notary fees and the cost of handling

Parametry

Powierzchnia1 047 mkw
Call Now Button