fbpx

Dokumenty do sprzedaży nieruchomości: rewitalizacja, a prawo pierwokupu.

Mieszkanie na sprzedaż, Biuro nieruchomości

Czym jest rewitalizacja?

W przypadku terenów, które są szczególnie narażone na niekorzystne działania, takie jak zanieczyszczone środowisko, zły stan techniczny budynków i dróg, wysoki stopień przestępczości itd. Gmina, tam gdzie jest kumulacja tych czynników, podejmuje decyzję o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Na obszarach objętych rewitalizacją ustanawia się prawo pierwokupu. Dotyczy to prawo wszystkich nieruchomości, niezależnie od stanu prawnego, czy rodzaju zabudowy, w tym: mieszkania, domy i grunty niezabudowane.

Co oznacza, że gdy sprzedajesz taką nieruchomość w pierwszej kolejności to Gmina lub Miasto ma prawo ją od Ciebie odkupić.

Rewitalizacja, a prawo pierwokupu w Lublinie.

W Lublinie obszar rewitalizacji, obejmuje: rejon Dworca PKP, rejon ul. Kalinowszczyzna, Kośminek, rejon ul. Krochmalnej, rejon ul. Kunickiego, rejon ul. Łęczyńskiej, Podzamcze i Czwartek, Stare Miasto, Śródmieście oraz Zadębie. Szczegółowe mapy obszaru i działania podejmowane przez Miasto można znaleźć na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej, w zakładce strategia i planowanie – rewitalizacja oraz na stronie geoportal.lublin.eu.

W pozostałych większych miastach na lubelszczyźnie takich jak Kraśnik, Świdnik, Lubartów, Puławy są to zazwyczaj centra miast oraz najstarsze dzielnice. Informacje na temat dokładnej lokalizacji, szczegółowych danych i mapy można znaleźć na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej miast oraz gmin. 

https://geoportal.lublin.eu/sipl/app/index#

Ważne! W Lublinie Rada Miasta podjęła uchwałę ws. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w której to uchwale nie ustanowiła na rzecz Gminy Lublin prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji ani zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Stan prawny na dzień: 08.2020 rok.

Rewitalizacja i prawo pierwokupu w praktyce.

Przed przystąpieniem do aktu notariusz poprosi Cię o dostarczenie zaświadczenia potwierdzające czy nieruchomość jest położona na obszarze rewitalizacji i czy podlega prawu pierwokupu. 

Sam wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć dowolna osoba, co oznacza, że nie musi tego robić osobiście właściciel nieruchomości. 

Można go złożyć w formie tradycyjnej w urzędzie lub elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP. Urząd ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia. 

W momencie, gdy z zaświadczenia wynika, że nieruchomość nie znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją można przystąpić do podpisania aktu.

Sprawa może się skomplikować w przypadku, gdy nieruchomość leży na obszarze rewitalizacji.

Gmina może, choć nie musi skorzystać z prawa pierwokupu.

W takiej sytuacji aby móc sfinalizować transakcję należy podpisać u notariusza umowę warunkową sprzedaży.

Kolejne kroki podejmuje notariusz. Przesyła on umowę warunkową w celu ustalenia czy Gmina skorzysta z prawa pierwokupu. Ostateczną umowę sprzedaży można podpisać dopiero po otrzymaniu decyzji o nieprzystąpieniu do prawa pierwokupu przez Gminę.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji w sprawie rewitalizacja i prawo pierwokupu lub szukasz biura nieruchomości, które pomoże w sprzedaży działki, domu lub mieszkania. Zadzwoń i skorzystaj z pomocy profesjonalistów. Jesteśmy dla Ciebie na każdym etapie procesu sprzedaży. Zapraszam do kontaktu: https://nanowe.com.pl/kontakt/

Pierwsze spotkanie jest zawsze bezpłatne. Uzyskasz na nim wszelkie informacje niezbędne do sprzedaży nieruchomości w Lublinie i okolicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now Button