fbpx

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

biuro-nieruchomosci-blok-podwórko

W obecnych czasach, dla wielu osób zakup wymarzonego mieszkania wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Tego typu usługi bankowe charakteryzują się długim terminem spłaty. Czas trwania umowy zaczyna się od 10 lat do nawet 35 lat.

Jednak co w przypadku gdy trzeba sprzedać nieruchomość jeszcze przed całkowitą spłatą kredytu? Jak sprzedać mieszkanie z kredytem?

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Sprzedaż mieszkania z kredytem w większości sytuacji nie jest przeszkodą.

Nieruchomości zakupione za kredyt, w dziale IV Księgi Wieczystej mają wpis dotyczący wysokości kredytu oraz banku, który go udzielił. Jest to zabezpieczenie banku na wypadek zaprzestania spłaty rat kredytu. W ten sposób przyszły nabywca może dowiedzieć się o zadłużeniu. Właściciel nieruchomości z kolei w pełni za kredyt odpowiada, a w momencie zbycia musi poinformować o tym fakcie bank udzielający kredytu. 

W trakcie rozmowy z potencjalnymi kupującymi należy poinformować ich, że na nieruchomości ciąży hipoteka. W rezultacie taka informacja nie powinna mieć wpływu na decyzję kupującego, ale jest istotna przy podpisywaniu umowy sprzedaży.

Gdy kupujący jest zdecydowany i chce kupić mieszkanie, należy spisać umowę przedwstępną. Przy podpisywaniu umowy niezbędne jest okazanie, oprócz standardowych dokumentów niezbędnych do sprzedaży jak akt notarialny, odpis z księgi wieczystej lub jej numer, także dokument potwierdzający aktualną wysokość zadłużenia. Może być to zaświadczenie z banku o wysokości zadłużenia wraz z odsetkami lub wydruk z wyciągu z konta.

Uwaga! Dokument powinien zawierać numer umowy kredytowej oraz numer rachunku bankowego (rachunek techniczny).

Co więcej, w samym banku warto również poinformować o chęci wcześniejszej spłaty, będzie to niezbędne do promesy.

Promesa jest dokumentem wystawianym przez bank będącym zobowiązaniem banku do udzielenia zgody na wykreślenia hipoteki w Księdze Wieczystej, po spłaceniu kredytu.

W promesie powinien być wskazany:

  • rachunek do spłaty kredytu, standardowo jest to rachunek techniczny,
  • dokładna kwota zadłużenia wraz z odsetkami i dodatkowymi opłatami, na przykład za wcześniejszą spłatę,
  • dodatkowe warunki, na przykład złożenie dyspozycji przez dłużnika do spłaty zadłużenia.

W zależności od banku udzielającego kredytu, promesa może być wystawiona “od ręki”, w ciągu kilku dni lub do nawet tygodnia lub dwóch. Wiąże się to z polityką banku i jego wewnętrznymi procedurami. Przed uzyskaniem dokumentu warto zapytać w banku jak długo potrwa wydanie promesy. Promesę czasami można uzyskać za darmo, ale najczęściej jej koszt może wynosić od 20 do nawet 500 zł. 

Ważne! Standardowo promesa ważna jest 30 dni. Choć zdarzają się promesy zarówno z 7 dniowym terminem ważności, jak i bezterminowe.

Akt notarialny i finalizacja transakcji.

Umowa sprzedaży nieruchomości zabezpieczonej hipoteką nie różni się od umowy sprzedaży mieszkania pozbawionego hipoteki.

Nabywca robi dwa przelewy przy zapłacie pełnej ceny za nieruchomość:

  • wpłaca na konto banku udzielającego kredyt, kwotę wskazaną w promesie,
  • pozostała kwota trafia do zbywającego mieszkanie.

Co z Księgą Wieczystą?

Ostatnią rzeczą o której trzeba pamiętać przy sprzedaży nieruchomości z kredytem hipotecznym jest zwrócenie się do banku, już po wpłynięciu całej należności za kredyt, o wystawienie tak zwanego kwitu mazalnego. W wyniku wydania go przez bank, instytucja poświadcza, że zabezpieczony hipoteką dług został spłacony i hipotekę można wykreślić.

Następnie nowy właściciel nieruchomości, bo on po nabyciu ma tytuł prawny do nieruchomości, składa do sądu wieczysto-księgowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Niezbędny jest do tego kwit mazalny, przekazany przez byłego już właściciela, to on powinien uzyskać taki dokument ze swojego banku. Wystąpienie do sądu o taki wpis wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za każdą hipotekę. Są to koszty sądowe związane z procedurą wykreślenia hipoteki i zwyczajowo koszty te pokrywane są przez zbywcę.

Potrzebujesz więcej informacji na temat sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym?

Planujesz sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym i potrzebujesz pomocy merytorycznej? Pomożemy na każdym etapie sprzedaży. Skontaktuj się z nami: https://nanowe.com.pl/kontakt/ 

Pierwsze spotkanie jest zawsze bezpłatne. Uzyskasz na nim wszelkie informacje niezbędne do sprzedaży nieruchomości w Lublinie i okolicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now Button