fbpx

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem, gdy kupujący bierze kredyt?

biuro-nieruchomosci-balkon-miasto-zieleń

Wcześniejsze wpisy zostały poświęcone sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym oraz z kredytem hipotecznym walutowym. Znajdziesz tam informacje na temat dokumentów jakie należy uzyskać z banku przed przystąpieniem do aktu i całego procesu finalizacji.

Jednocześnie częstym przypadkiem na rynku nieruchomości jest sytuacja, gdy kupujący chce sfinansować zakup nieruchomości z kredytu, a na mieszkaniu ciąży hipoteka.

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem, gdy kupujący bierze kredyt?

Jak sprzedać mieszkanie z hipoteką?

W procesie sprzedaży nieruchomości z hipoteką najważniejszy jest stały kontakt z bankiem oraz systematyczność i dbałość o terminy. Prawdą jest, że sposób płatności za mieszkanie nie ma tak dużego znaczenia jak może się wydawać. Bez względu na to czy kupujący finansuje zakup ze środków własnych, w sposób mieszany (środki własne + kredyt), czy z kredytu, sprzedający pobiera w banku te same dokumenty. 

1. Weryfikacja kupujące.

Ważne dla sprzedającego jest uzyskanie informacji:

  1. Na jaką sumę kupujący chce zaciągnąć kredyt.
  2. Ponadto warto ustalić, czy potencjalny nabywca ma sprawdzoną w ostatnim czasie zdolność kredytową.
  3. Istotne jest też na jaką kwotę bank może przyznać kredyt.

Odpowiedzi na te pytania pozwolą sprzedającemu ustalić czy zainteresowanego zakupem stać na zakup!

2. Finansowanie transakcji.

W sytuacji, gdy obydwie strony transakcji są związane zobowiązaniami kredytowymi, istnieją trzy opcje pokrycia kosztów kredytu sprzedającego. 

Pierwsza, gdy kupujący bierze kredyt będący równy wartości nieruchomości. Różnicę, która zostaje po pokryciu hipoteki sprzedającego, bank przelewa na konto zbywającego.

Taka sytuacja, jak zakup nieruchomości w całości za kredyt, występuje bardzo rzadko, ponieważ banki oczekują coraz wyższego wkładu własnego ze strony kupującego.

Druga wersja.

Tak samo dzieje się w momencie, gdy kupujący częściowo finansuje zakup mieszkania z kredytu, ale jest to kwota równa lub przewyższająca wartość spłaty wcześniejszej hipoteki.

Trzecia opcja.

Sprawa, może się skomplikować w przypadku, kiedy nabywca nieruchomości bierze kredyt na wartość mniejszą, niż pozostały do spłaty kredyt.

Proces “zamiany” kredytów w dużej mierze zależy od wskazań banku kupującego, co do kolejności wpłat do banku sprzedającego.

Częstą praktyką banków jest, że jeszcze przed przelaniem przez bank pieniędzy z otrzymanego przez kupującego kredytu. Kupujący zostanie zobowiązany do przelania ze środków własnych kwoty będącej różnicą między kwotą kredytu sprzedającego, a kwotą uzyskanego przez kupującego kredytu. Dopiero po takiej wpłacie bank kupującego uruchomi uzyskany kredyt.

W takiej sytuacji należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ może to trwać nawet kilka dni, a całość procesu będzie składać się z trzech przelewów.

  1. Przelew środków własnych kupującego do banku sprzedającego.
  2. Przelew środków z banku kupującego do banku sprzedającego.
  3. Przelew środków własnych kupującego na konto sprzedającego.

Sam zakup mieszkania po stronie kupującego nie różni się bardzo od zakupu nieruchomości bez hipoteki. Jedyną i zasadniczą różnicą jest ilość przelewów do uruchomienia. Kupujący wpłaca wartość hipoteki na wskazane przez bank sprzedającego konto bankowe. Następnie reszta pieniędzy trafia do zbywającego mieszkanie, jednak często dopiero po zatwierdzeniu przez bank spłaty hipoteki.

Co z księgą wieczystą?

Ostatnią rzeczą o której trzeba pamiętać przy sprzedaży nieruchomości z kredytem hipotecznym jest zwrócenie się do banku o wystawienie tak zwanego kwitu mazalnego. Jest on dokumentem zaświadczającym, że bank nie ma już roszczeń wobec kredytobiorcy i zgadza się na wykreślenie hipoteki, która ciąży na nieruchomości. Dokument można pobrać po całkowitej spłacie kredytu. Ze względu na procedury bankowe może to potrwać kilka dni.

Następnie nowy właściciel nieruchomości składa do sądu wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki oraz załącza do tego kwit mazalny, przekazany przez byłego właściciela. Formularz wniosku znajduje się na stronie sądu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

W Lublinie to Sąd Rejonowy Lublin-Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Konrada Wallenroda 4d, Lublin lub Sąd Rejonowy Lublin-Wschód V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, Świdnik. 

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/ (link do wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej)

Wpis do księgi wieczystej jest płatny, a opłata wynosi 100 zł za wykreślenie każdej hipoteki. Jest to stała oplata sądowa, a koszty te pokrywa ten, który kredyt zaciągnął, czyli zbywca. 

Planujesz sprzedać mieszkanie z hipoteką, a może chcesz kupić mieszkanie na kredyt? Potrzebujesz dodatkowych informacji? Rynek nieruchomości nie ma dla nas tajemnic. Skontaktuj się z nami: https://nanowe.com.pl/kontakt/ 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now Button